Haal maximaal rendement uit het nieuwe energielabel Icoon Heat pipes Icoon Warmtepomp Icoon Omvormer Icoon Windmolen Icoon Zonnepanelen Icoon Batterij Icoon Energiebesparing

Een goed Energielabel is niet alleen belangrijk als je je huis wilt verkopen. Het label geeft ook feedback over hoe jij de energieprestaties van je huis kunt verbeteren. Dat is goed voor het milieu, voor je portemonnee én het levert je op termijn een betere verkoopprijs op. 

Een stukje historie
Dit jaar wordt een nieuwe berekening van het Energielabel voor huizen, ook wel energieprestatiecertificaat genoemd, van kracht. Sinds 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop van je huis. Een afspraak binnen Europa waar aanvankelijk weinig mee werd gedaan. De vaststelling was complex en er waren geen sancties.

In 2015 werd de berekening sterk vereenvoudigd en werden alsnog sancties ingesteld wanneer er geen energielabel aanwezig was bij verkoop. De praktijk was dat je voorminder dan een tientje een energielabel kon kopen zonder dat er goed naar je huis gekeken was. Nu gaan we in 2021 weer helemaal de andere kant op; de bepaling van de nieuwste versie van het energielabel mag alleen door goed opgeleide experts gedaan worden. De expert moet het gehele huis in detail bekijken en de resultaten via een softwarepakket laten doorrekenen.

Nieuw energielabel huis

Het nieuwe energielabel bestaat uit een nieuwe rekenmethode (NTA8800) en een lijst waarin staat welke energieprestatie hoort bij elk label. De overheid gaat met enige regelmaat (waarschijnlijk één keer per vijf jaar) een nieuwe lijst opstellen. Dit heet de Regeling energieprestatie gebouwen (REG). Op dit moment geldt voor woningen de volgende lijst.

Tabel 1: Klassenindeling energielabel woningen

LabelEnergieverbruik [kWh/m2/jr]
A++++
geen verbruik of zelfs productie
A+++
0,01 t/m 50,00
A++
50,01 t/m 75,00
A+
75,01 t/m 105,00
A105,01 t/m 160,00
B160,01 t/m 190,00
C190,01 t/m 250,00
D250,01 t/m 290,00
E290,01 t/m 335,00
F335,01 t/m 380,00
Gverbruik hoger dan 380,00


Hierin staat het energieverbruik beschreven per jaar en per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Het nieuwe energielabel probeert het energieverbruik aan de grootte van het huis te relateren (per m2) en zo grote en kleine huizen op een vergelijkbare manier te beoordelen. Dit wordt de energieprestatie genoemd.

Er bestaan energielabels voor allerlei soorten gebouwen: kantoor, bijeenkomst zonder kinderdagverblijf,  bijeenkomst met kinderdagverblijf,  onderwijs,  zorg zonder bed,  zorg met bed, winkel, sport, logies en cel. Elke lijst heeft iets andere waarden (zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0020921/2021-02-11). Ik richt me hier alleen op woningen.

Verkoopprijs en energielabel

Als je je huis verkoopt heb je een energielabel nodig. Iedereen voelt wel aan dat het energielabel straks een behoorlijke invloed heeft op de prijs van je huis (zie onderzoek van de universiteit van Tilburg https://www.tias.edu/item/ongunstige-energielabel-drukt-woningprijs/). 

Het prijsverschil tussen vergelijkbare huizen met A-label en G-label bedraagt gemiddeld 25.000 euro. De prijstoename van huizen met label-G naar label-D is gemiddeld 15.000 euro. Van label-D naar B-label heeft ook nog een behoorlijk effect: 10.000 euro. Verdere verbetering van het label heeft een beperkte invloed op de prijs. Het onderzoek geeft ook aan dat op dit moment de koopgekte zo groot is dat voor de grote steden het energielabel niet veel uitmaakt.

Een beter energielabel betekent een hogere verkoopprijs

Een manier om je verkoopprijs te verhogen is dus het verbeteren van het energielabel van je huis. Je kunt natuurlijk de portemonnee trekken en een expert het label laten bepalen. Verbeteringen doorvoeren. En dan nog een keer het label laten bepalen.

Maar dat kost je twee keer geld. Geld dat je misschien liever besteedt aan de verduurzaming van je huis. Ons advies is aan de hand van een aantal parameters zelf een schatting te maken van je energielabel. Je hebt je meest recente energierekening nodig én de afmetingen van je huis. 

We moeten wel wat gaan rekenen.

Berekenen van je energieverbruik

Voor de berekening van de energieprestatie van je huis gaan we rekenen op basis van de jaarafrekening. Voor de energieprestatie van een woning moet je het energieverbruik meenemen voor de volgende zaken: verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater. De energie die je gebruikt voor koelkast, vriezer, wasmachine, TV en dat soort apparaten neem je niet mee.

Als je nog gas gebruikt voor de verwarming en je warmtapwater dan is het grootste deel vrij gemakkelijk te berekenen. Je neemt het gasverbruik in m3 per jaar en rekent dit om naar kWh per jaar. Je CV-ketel heeft nog een pomp die elektriciteit verbruikt. Mijn huis heeft geen koeling of ventilatoren. Als je dat wel hebt, dan moet je het energieverbruik schatten. Of beter, je gaat meten. Neem anders 10% van je energie in de vorm van gas als opslag als je echt snel klaar wil zijn.

Voorbeeld: 1000 m3 gas per jaar voor verwarming en warmtapwater, komt overeen met 10000 kWh energie, plus 10% voor de extra’s: 11000 kWh per jaar.

Als je al een warmtepomp hebt dan moet je echt gaan meten voor een goede berekening. De kans dat je al een A-label hebt is met een warmtepomp groot.

Berekenen van je leefoppervlak

De expert gebruikt complexe regels om je leefoppervlak te bepalen. Wij doen het eenvoudiger. We kijken naar ons huis en bepalen waar de belangrijkste isolatie naar buiten zit. Dit is de thermische schil en alles daarbinnen gaan we gebruiken voor de bepaling van het leefoppervlak. Een aangebouwde garage en een ongeïsoleerde zolder waar je alleen met de vlizotrap kunt komen tel je dus niet mee. Bij een schuin dak tel je alleen het deel van de kamer mee dat minimaal 1,5 meter hoog is.

Tot slot bereken je het oppervlak van alle vloeren over alle verdiepingen. Dit is het leefoppervlak.

Voorbeeld: huis van 10 bij 7 meter en 2 verdiepingen en geen zolder heeft 10 x 7 x 2 = 140 m2 leefoppervlak.

Eigen energieopwekking

Het energielabel zit zo in elkaar dat je eigen groene energie van zonnepanelen en zo mag aftrekken van de energie die je hiervoor hebt berekend bij “je eigen energieverbruik”. Kijk daarom op de stroommeter van de omvormer van je zonnepanelen en bepaal hoeveel kWh je panelen in één jaar produceren.

Voorbeeld: 12 panelen leveren 2500 kWh in een jaar.

Berekenen van het energielabel

We hebben nu alle gegevens voor het berekenen van het energielabel. Verbruik minus productie gedeeld door leefoppervlak.

Voorbeeld: 11000 kWh/jaar - 2500 kWh/jaar / 140 m2 = 60 kWh/m2/jr.
Dit komt overeen met een energielabel A++.

Hoe nauwkeurig is dit? Het eerlijke antwoord is: dat weet ik niet precies. Aan de andere kant denk ik ook te weten dat de officiële berekening van het energielabel voor bestaande huizen niet nauwkeurig zal zijn. Zeker voor wat oudere huizen durf ik zelfs de stelling aan dat mijn methode nauwkeuriger is.

Een ander punt van aandacht is dat het energielabel uitgaat van standaardomstandigheden: een standaard klimaat, een standaard temperatuur in huis (20°C overdag) en een standaard aantal inwoners. Als jouw situatie daarvan afwijkt, dan is je energieverbruik ook afwijkend. Bij een kamertemperatuur van 19°C kan het energieverbruik 5% lager uitpakken. Dit moet dan omgerekend worden naar de standaardomstandigheden van 20°C.

Voorbeeld: gasverbruik bij normaal 19°C, 5% hoger energieverbruik bij 20°C = 65 kWh/m2/jr.
Dit is nog steeds een energielabel A++.

Breder perspectief

Door je eigen berekening heb je een sterke indicatie van het energielabel van je huis, een belangrijk element van de verkoopwaarde. Belangrijker nog is dat je nu weet of het zinvol is om je huis te verduurzamen. Welke investeringen zijn zinvol? Dat is niet alleen goed voor de verkoopprijs van je woning. Het is al die jaren dat je zelf nog in de woning woont, goed voor het milieu én goed voor je portemonnee. 

PS
Als je aan de slag gaat met het elektrisch verduurzamen van je huis, kan het lastig zijn om het effect van je maatregelen te meten. Zelf hanteer ik het principe van graaddagen. Neem contact met mij op als je hier meer over wilt weten. 
Referentie/link
Was dit een interessante blog en heb je vragen?
logo icon circulectric
Circulectric BV
John F. Kennedylaan 146
3931 XM Woudenberg
info@circulectric.nl
06 8379 8246
 
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacy statement
KvK-nummer: 81122047
BTW-nummer: 8619.41.068.B.01